Velkommen som nytt medlem i Christian Radichs venner!
Medlemstype Pris
Enkeltmedlem 300,00 Til Innmelding
Enkeltmedlem, ungdom tom 26 år 150,00 Til Innmelding
Familiemedlem 500,00 Til Innmelding
Firmamedlem, over 50 ansatte 5 000,00 Til Innmelding
Foreninger/Firmamedlem inntil 50 ansatte 2 500,00 Til Innmelding
Livsvarig personlig medlem 5 000,00 Til Innmelding
Windjammer Alumni 0,00 Til Innmelding